ICOM Srbija

ICOM Srbija je nacionalni ogranak ICOM-a u Republici Srbiji, predstavlja put ka globalnoj muzejskoj zajednici i jedino je muzejsko udruženje sa fokusom na međunarodnoj saradnji. Nacionalni komitet omogućava pristup ka 20.000 muzeja u 172 zemlje, kao i saradnju sa 32.000 muzejskih profesionalaca širom sveta i 31 stručnim odborom.

 

ICOM Srbija promoviše nematerijalno nasleđe i očuvanje materijalne baštine. Razvija standarde najbolje prakse svetske muzejske zajednice i kroz globalni pristup i programe, doprinosi međunarodnoj agendi muzeja u Srbiji.