UPRAVA

PREDSEDNIK 

Slavko SPASIĆ

Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, Beograd

spasics@gmail.com  

 

POTPREDSEDNIK

Tamara OGNJEVIĆ

Artis centar, Beograd

tamara.ognjevic@artiscenter.com

 

IZVRŠNI ODBOR

 

1.   Biljana ĐORĐEVIĆ     

      Narodni muzej, Beograd     

      b.djordjevic@narodnimuzej.rs

  
2.    Veroljub TRAJKOVIĆ

       Narodni muzej, Leskovac

       trajkovicveroljub@gmail.com

 
3.   Nikola KRSTOVIĆ

      Centar za muzeologiju i heritologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu​

      nkrstovic2012@gmail.com

 

4.  Nikola KILIBARDA

     Narodni muzej u Beogradu  

     n.kilibarda@narodnimuzej.rs 

NADZORNI ODBOR u sastavu:

1.    Filip BRUSIĆ, pravnik

2.    Jasna JOVANOV, istoričar umetnosti

3.  Srećko SAVIĆ, pravnik