Uprava

PREDSEDNIK 

Doc. dr Nikola KRSTOVIĆ

Univerzitet u Beogradu – Filozofski fakultet

Seminar za muzeologiju i heritologiju

Muzejski savetnik – istoričar umetnosti

nkrstovic2012@gmail.com

SEKRETAR 

Bojana SUBAŠIĆ

Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, Beograd

sociolog, istraživač kulturnog razvitka

icom.serbia@gmail.com

POTPREDSEDNICA

Msr Tamara OGNJEVIĆ

Artis centar, Beograd

Istoričar umetnosti

tamara.ognjevic@artiscenter.com

ČLANOVI IZVRŠNOG ODBORA

Doc. dr Tijana Palkovljević Bugarski

Galerija Matice srpske

Upravnica – istoričar umetnosti

Dr Biljana ĐORĐEVIĆ

Narodni muzej, Beograd

Muzejski savetnik – arheolog

b.djordjevic@narodnimuzej.rs

Veroljub TRAJKOVIĆ

Narodni muzej, Leskovac

Muzejski savetnik – istoričar umetnosti

trajkovicveroljub@gmail.com

Msr Neda KNEŽEVIĆ

Muzej Jugoslavije

Direktorka – Arheološkinja  

neda.knezevic@mij.rs    

NADZORNI ODBOR 

Filip BRUSIĆ, pravnik

Prof. dr Jasna JOVANOV, istoričar umetnosti

Srećko SAVIĆ, pravnik