Uprava

PREDSEDNIK 

Doc. dr Nikola KRSTOVIĆ

Univerzitet u Beogradu – Filozofski fakultet

Seminar za muzeologiju i heritologiju

Muzejski savetnik – istoričar umetnosti

nkrstovic2012@gmail.com

SEKRETAR 

Bojana SUBAŠIĆ

Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, Beograd

sociolog, istraživač kulturnog razvitka

icom.serbia@gmail.com

POTPREDSEDNICA

Gordana GRABEŽ

Narodni muzej Srbije, Beograd

viši kustos – arheolog

gordana.grabez@gmail.com

ČLANOVI IZVRŠNOG ODBORA

Doc. dr Tijana Palkovljević Bugarski

Galerija Matice srpske

Upravnica – istoričar umetnosti

Emilia EPŠTAJN

Muzej afričke umetnosti, Beograd

Viši kustos – etnolog-antropolog

e.epstajn@mau.rs

Nebojša DIMITRIJEVIĆ

Narodni muzej, Leskovac

Direktor – arheolog

andonikle@yahoo.com

Msr Neda KNEŽEVIĆ

Muzej Jugoslavije

Direktorka – Arheološkinja  

neda.knezevic@mij.rs    

NADZORNI ODBOR 

Dušica Ivić, Prirodnjački muzej

Biljana Ristić, Galerija Matice srpske

Ivana Dorčić, Narodni muzej Srbije