ICOM member access
Join ICOM

Serbia

Serbia

ICOM National Committee Serbia

All news

December 12, 2018

Grantovi za XXIII ICOM Generalnu konferenciju u 2013. godini

Organizacioni odbor ICOM RIO 2013 i „Geti fondacija“ dodeljuju grantove za prisustvovanje XXIII Generalnoj konferenciji ICOM-a “Museums (memory + creativity) = social change” predstavnicima nacionalnih komiteta i mlađim članovima ICOM-a (do 35. godina života) iz zemalja u razvoju.

XXIII Generalna konferencija ICOM-a će biti održana u Rio de Žaneiru, Brazil, od 10. do 17. avgusta 2013. godine.

Takodje Organizacioni odbor ICOM RIO 2013 i Nacionalni komitet ICOM Brazil svim korisnicima grantova omogućavaju i stažiranje u brazilskim muzejima u trajanju od 2 nedelje.

Više informacija o Generalnoj konferenciji ICOM RIO 2013 možete pogledati na http://www.icomrio2013.org.br/

Uslovi za dobijanje granta:

  • grantovi će biti rezervisani za članove iz zemalja u razvoju;
  • kandidati koji su dobili grant u 2010, 2011 i 2012. neće imati prioritet pri dodeli grantova za 2013;
  • plaćena članarina za 2011, 2012 i 2013. (napomena: informaciju o visini članarine kao i o prispeću markica za 2013. godinu će te dobiti naknadno)

Pored prijave, obavezna dokumenta za konkurs:

  •  motivaciono pismo (do 500 reči),
  •  biografiju sa naznačenim obrazovanjem, treninzima, radnim iskustvima, odgovornostima, publikacijama (maksimum 1 strana),
  •  popunjen aplikacioni formular (nalazi se u dodatku ovog pisma),
  •  preporuka predsednika Nacionalnog komiteta (do 500 reči).

Prioriteti u dodeljivanju grantova:

  • kandidatovo razumevanje prednosti učestvovanja na seminaru;
  • osiguravanje da budu prisutne osobe iz što više zemalja iz druge, treće i četvrte kategorije zemalja (Srbija je u 3. kategoriji)
  • informacija da će deo sredstava potrebnih da kandidat prisustvuje konferenciji biti obezbeđena i iz drugih fondova, ne samo ICOM-ovog granta.

NAPOMENA: grantovi će obuhvatiti  troškove avio prevoza ekonomskom klasom, smeštaja, kotizacije i vize, dok se troškovi putnog osiguranja, dnevnica i sl. neće finansirati.

Finansijska podrška mladim članovima

Međunarodni savet muzeja i ovoga puta pruža finansijsku podršku mladim članovima nacionalnih komiteta  kako bi im se omogućilo prisustvovanje i učešće na Godišnjoj konferenciji ICOM-a, RIO 2013.

Izvršni odbor NK ICOM Srbije poziva zainteresovane kolege koji ispunjavaju uslove da se prijave. Potrebno je poslati popunjen obrazac, motivaciono pismo i CV  (SVE NA ENGLESKOM JEZIKU) sekretaru Nacionalnog komiteta do  20. januara 2013. godine na icom.serbia@gmail.com

Potrebno je da se jasno naznači na pošiljci da se konkuriše za finansijsku podršku mlađim članovima. Slobodno kontaktirajte sekretara Nacionalnog komiteta ako imate dodatna pitanja.

Izvršni odbor Nacionalnog komiteta ovim putem obaveštava sve zainteresovane članove da će, ukoliko se prijavi više od četiri kandidata (a to je broj koji je određen od strane ICOM-a), Izvršni odbor izabrati četiri kandidata kojima će predsednik Nacionalnog komiteta dati svoju preporuku (napomena: pri odabiru kandidata ceniće se učešće i doprinos u radu Nacionalnog komiteta ICOM-a Srbije).

Dokumenta za prijavljivanje za grant i stažiranje u brazilskim muzejima:

Ove informacije o grantovima za ICOM RIO 2013 i stažiranju u muzejima možete pronaći na i sajtu ICOM-a, u odeljku za članove icommunity.icom.museum.

U slučaju da nemate otvoren nalog, možete da ga otvorite preko tehničke podrške ICOMMUNITY-a http://icommunity.icom.museum/en/user/newaccount

This error message is only visible to WordPress admins

Error: API requests are being delayed for this account. New posts will not be retrieved.

There may be an issue with the Instagram access token that you are using. Your server might also be unable to connect to Instagram at this time.

Error: No posts found.

Make sure this account has posts available on instagram.com.

Click here to troubleshoot

Error: admin-ajax.php test was not successful. Some features may not be available.

Please visit this page to troubleshoot.