Dokumenta Nacionalnog komiteta Srbije

Dokumenta koja regulišu rad Nacionalnog komiteta

Rad Nacionalnog komiteta ICOM Srbija je uslovljen propisima Međunarodnog saveta muzeja ali i zakonodavstvom Republike Srbije.

Rad Nacionalnog komiteta je regulisan Statutom i nizom pravilnika koji su usvojeni od strane Skupštine, najvišeg organa upravljanja koji čine svi članovi komiteta: