Pridružite se ICOM-u SRBIJE

PROCEDURA ZA UČLANJENJA u NACIONALNI KOMITET SRBIJE se odvija u nekoliko etapa

1.    ETAPA

Kandidat  treba da popuni i potpiše obrazac uz odgovarajući formular (skrolovati na kraj instrukcije) za učlanjenje. Obrazac treba popuniti na engelskom jeziku, a izabrani formular na srpskom. Dokumentaciju u elektronskoj formi (sken) poslati Sekretaru Nacionalnog komiteta Bojani Subašić na icom.serbia@gmail.com

Ukoliko kandidat nije zaposlen u muzeju, potrebno je da pošalje i kratku molbu Izvršnom odboru Nacionalnog komiteta Srbije na icom.serbia@gmail.com, kao i 2 preporuke od aktivnih članova Nacionalnog komiteta (takođe u formularu na dnu instrukcije). Molimo studente aplikante da kao poseban dokument pošalju i 4-5 rečenica na engleskom jeziku o svojim angažovanjima u okvirima muzejske delatnosti i/ili kulturnog nasleđa.

Ista porcedura se odnosi i na institucionalne članove, odnosno muzeje ili druge ustanove koje odgovaraju definiciji muzeja (pogledati detaljniji prevod Pravilnika ICOKM-a). Institucionalni članovi moraju prilikom popunjavanja obrasca da navedu članove koji će predstavljati tu instituciju u svim aktivnostima i da izaberu kategoriju članstva u skladu sa godišnjim budžetom institucije.

Internal Rules

As amended by the Extraordinary Executive Board 

on 9th June 2017 (Paris, France)

ARTICLE 2. MEMBERS

2.1 – Institutional Members

2.1.1 Institutional Members Definition

Institutional Members are defined as museums or other institutions that comply with the definition of a museum as outlined in the Statutes as well as that which is defined in the following.

2.1.2 Institutions qualifying as museums

Aside from institutions designated as museums, the following institutions qualify as museums eligible to seek ICOM membership:

  • Natural, archaeological and ethnographic monuments and sites, historical monuments and sites requiring the execution of museum-related activities including acquisition, conservation, and the collection of tangible and intangible evidence of peoples and their environment;
  • Institutions holding collections and displaying for educational purposes live specimens of plants and animals, such as botanical and zoological gardens, aquaria and vivaria;
  • Science centers and planetaria;
  • Non-profit art galleries, as well as conservation institutes and exhibition galleries maintained by libraries and archive centers;
  • Nature reserves;
  • National, regional or local museum organisations as well as public agencies (ministries, departments or organisations) responsible for museums as defined in the present Article;
  • Non-profit institutions or organisations undertaking research in areas of conservation, education, training, documentation, as well as other activities relating to museums and museology;
  • Cultural centers and other institutions that facilitate the preservation, perpetuation and management of tangible and intangible heritage resources including living heritage and the creation of digital artefacts.

 2.1.3. Non-profit

The expression “non-profit” describes an organisation whose surplus funds are applied exclusively to promoting its stated purpose and to ensuring its operation.

FORMULAR 1 – Studenti

FORMULAR 2 – Regularni članovi

FORMULAR 3 – Preporuka

2.    ETAPA

Svaku prijavu razmatra Izvršni odbor Nacionalnog komiteta Srbije i, ako je prihvati, Sekretar Nacionalnog komiteta šalje popunjen i potpisan obrazac na adresu Sekretarijata Međunarodnog saveta u Parizu gde se kartice izrađuju.

Sekretar treba da sakupi najmanje 10 prijava pre nego što ih prosledim Izvršnom odboru na razmatarnje.

3.    ETAPA

Po prispeću kartica, Sekretar šalje obaveštenje elektonskom poštom novim članovima sa informacijama o načinu plaćanja članarine.

Kartica se predaje tek kada se uplati članarina za aktuelnu godinu. Kandidati ne mogu da plate članarinu PRE prispeća kartice (na primer, prilikom predaje dokumentacije). Članarina se plaća isključivo uplatom na račun Nacionalnog komiteta Srbije.

Kada član dođe po karticu treba da donese potvrdu o uplati članarine (uplatnicu ili izvod) ili da skeniranu potvrdu pošalje na adresu icom.serbia@gmail.com.

Član dobija markicu za svaku aktuelnu godinu za koju je platio članarinu i tu markicu lepi na svoju karticu. I kartice i markice se preuzimaju lično radi urednog vođenja evidencije članova.

Članarina iznosi 23 evra (u dinarskoj protivvrednosti po višem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate) i 1000 dinara. Celokupan iznos uplaćuje se u dinarima.

Broj računa Nacionalnog komiteta Srbije kod Komercijalne banke d.o.o. je 205 – 24776 – 62

Adresa: Narodni muzej u Beogradu, Trg Republike 1a.

Svrha uplate: članarina za 202_. godinu

Poziv na broj: broj članske karte

UČLANJENJE u MEĐUNARODNE KOMITETE

Svaki član nacionalnog komiteta može da postane član jednog ili više međunarodnih komiteta ICOM-a. Godišnja članarina obuhvata i članstvo u jednom međunarodnom komitetu. Ukoliko član želi da bude učlanjen u više međunarodnih komiteta, povećava se njegova godišnja članarina.

Procedura za učlanjenje u Međunarodni komitet se odvija u 2 etape.

1.    ETAPA

Član Nacionalnog komiteta treba da popuni obrazac na engleskom jeziku i da ga potpisanog pošalje u elektronskoj formi na adresu icom.serbia@gmail.com.

2.    ETAPA

Sekretar Nacionalnog komiteta šalje obrazac na adresu Sekretarijata u Parizu odakle se obrazac prosleđuje odabranom komitetu. Nakon toga član treba da kontaktira direktno odabrani međunarodni komitet da bi proverio da li je obrazac stigao i da bi se upoznao sa načinom rada samog komiteta. Od tog trenutka svaka aktivnost u potpunosti zavisi od samog člana.

Direktorijum svih ICOM komiteta