Nacionalni Komitet Srbije

Nacionalni komitet ICOM-a Srbije

Nacionalni komitet Srbije predstavlja pravnog naslednika Jugoslovenskog nacionalnog komiteta osnovanog 2000. godine i  jedan je od 117 nacionalnih komiteta Međunarodnog saveta Muzeja. Danas, Nacionalni komitet ICOM-a ima više od 250 individualnih, kao i 13 institucionalnih članova i po tome je Nacionalni komitet Srbije jedan od aktivnijih komiteta u Evropi.

Aktivnosti Nacionalnog komiteta obuhvataju:

  • popularizaciju i primenu ICOM-ovih standarda, principa, projekata i aktivnosti u Srbiji;
  • popularizaciju ideja i aktivnosti međunarodnih komiteta kako bi se što više članova uključilo u rad stručnih komiteta i na taj način doprinelo svom profesionalnom usavršavanju i primeni ideja i principa u muzejskoj praksi Srbije;
  • istraživanje problema muzeja u zemlji i regionu i istraživanja mogućnosti za njihovo prevazilaženje i razvoj muzeja i muzeologije u Srbiji primenom standarda i principa Međunarodnog saveta muzeja i uključenjem u projekte i misije ICOM-a;
  • promovisanje i afirmisanje svesti o značaju kulturnog nasleđa za razvoj našeg društva u celini.

Skupština Nacionalnog komiteta je najviši organ upravljanja i čine je svi članovi. Predsednika Skupštine predsedava i vodi sednice Skupštine, a istovremeno je i predsednik Nacionalnog komiteta koji predstavlja i zastupa Nacionalni komitet u zemlji i u inostranstvu.

Izvršni odbor je izvršni organ Skupštine i odlučuje o svim pitanjima iz svoje nadležnosti, u skladu sa Statutom Međunarodnog saveta muzeja, Statutom Nacionalnog komiteta, zakonima Republike Srbije i poslovnim sporazumima. Iz redova Izvršnog odbora se bira blagajnik Nacionalnog komiteta.

Skupština bira sekretara koji obavlja poslove po nalogu Skupštine, predsednika Skupštine i Izvršnog odbora.