ICOM
ICOM National Committee Serbia

February 18, 2020

NK ICOM Srbija

More

News

  • O ICOM-u

    Međunarodni savet muzeja je neprofitna, nevladina, međunarodna organizacija osnovana 1946. godine u organizaciji Organizacija ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu UNESKO.

  • Definicija muzeja

    Zajednička definicija muzeja služi kao okosnica ICOM-a kao globalne organizacije