ICOM member access
Join ICOM

Serbia

Serbia

ICOM National Committee Serbia

All news

December 12, 2018

Skupština Nacionalnog komiteta – 21. 12. Narodni muzej u Beogradu

Redovna Skupština Nacionalnog komiteta ICOM-a Srbije održaće se 21. decembra 2012. godine u sali Narodnog muzeja u Beogradu (Trg Republike 1a, sala kod biblioteke) sa početkom u 12 sati.

Predloženi dnevni red Skupštine:

  • Usvajanje predloga Dnevnog reda sednice Skupštine;
  • Usvajanje Zapisnika sa sednice Skupštine NK ICOM Srbije održane 19. aprila 2012.godine u sali Galerije fresaka;
  • Predlog Programa rada sa finansijskim planom NK ICOM Srbije za 2013. godinu;
  • Predlog Pravilnika o radu Etičkog odbora NK ICOM Srbije;
  • Razno.

Dužnost je svih aktivnih članova (onih koji su platili članarinu za 2012. godinu) da prisustvuju Skupštini ili, ukoliko nisu u mogućnosti, da pisanim putem ovlaste drugog aktivnog člana da učestvuje u njihovo ime u radu Skupštine.

Potpisano ovlašćenje možete poslati poštom na adresu Etnografski muzej, Studentski trg 13, sa naznakom: za Jelenu Savić, sekretara Nacionalnog komiteta ICOM-a ili skenirati i poslati elektronskim putem na e-mail adresu icom.serbia@gmail.com

Dokumenta koja će biti razmatrana na Skupštini i model ovlašćenja su poslati na e-amil adrese svih aktivnih članova. Ukoliko ih niste dobili, obratite se sekretaru Jelene Savić na gore navedene adrese.

This error message is only visible to WordPress admins

Error: API requests are being delayed for this account. New posts will not be retrieved.

There may be an issue with the Instagram access token that you are using. Your server might also be unable to connect to Instagram at this time.

Error: No posts found.

Make sure this account has posts available on instagram.com.

Click here to troubleshoot

Error: admin-ajax.php test was not successful. Some features may not be available.

Please visit this page to troubleshoot.