Join ICOM

Serbia

Serbia

ICOM National Committee Serbia

All news

October 16, 2021

ЦРВЕНА ЛИСТА ЈУГОИСТОЧНЕ ЕВРОПЕ КУЛТУРНИХ ДОБАРА У РИЗИКУ

Сваког дана културна добра су предмет

кријумчарења и илегалне продаје.

Нестанком културних добара

нестају и читава поглавља историје човечанства.

 

Црвене Листе су практични приручници које дизајнирају музејски и стручњаци у области културног наслеђа ICOM. Циљ  Листи је да помогне професионалцима у сфери уметности и баштине, представницима законодавства, полиције и царине, као и грађанима да препознају културна добра која су заштићени националним и међународним законима.  

Да би помогле у препознавању Црвене Листе представљају категорије или типове културних добара из одређене земље или регије која би могла постати предмет нелегалне трговине. Црвене Листе нису листе већ украдених предмета, а све слике из Црвених Листа представљају културна добра из збирки установа широм света.

ICOM дистрибуира Црвених Листа баштинским професионалцима, универзитетима, аукцијским кућама, војним снагама, али углавном полицијским снагама и царинским службеницима. Било који грађанин може „скинути“ online издање било које Црвене Листе (17 листи које покривају 47 земаља и четири континента) бесплатно са ICOM сајта.

Црвена Листа југоисточне Европе израђена је кроз сарадњу великог броја стручњака из 10 земаља: Албаније, Босне и Херцеговине, Бугарске, Молдавије, Румуније, Северне Македоније, Словеније, Србије, Хрватске и Црне Горе.  

ICOM србија је поносан тим стручњака из Србије и на њихов стрпљив, истрајан и темељан рад као и моделе сарадње које су остварили са музејским установама широм земље, као и на активно улешће у међународном комитету. Том Србије за Црвену Листу југоситочне Европе за културна добра у ризику чине: Наталија Ћосић, Рената Самарџић, Марија Радин и Адам Црнобрња.

Честитамо колегама на изванредном резултату. Ред Листу ЈИЕ можете преузети на:

https://icom.museum/wp-content/uploads/2021/10/ICOM_RL-SEE_Website_20211013_EN_Final.pdf

 

[instagram-feed]