Join ICOM

Serbia

Serbia

ICOM National Committee Serbia

All news

March 30, 2023

Lista kandidata za Nagradu NC ICOM Srbija

Poštovane i drage koleginice i kolege,

Sa velikim zadovoljstvom vas obaveštavamo da je za Nagradu NK ICOM Srbija pristigao rekordan broj prijava! Čak 54 ove godine. Podsetimo se 2022. bilo je 48 kandidata, a 2021.godine 44 kandidata. Ovaj porast jasno ukazuje da muzejska delatnost u Srbiji pokazuje poverenje NK ICOM Nagradi kao relevatnom i fer procesu.

Kalendar aktivnosti:

  • 3.april

Objavljivanje aplikacija na sajtu ICOM Nagrada i promocija kandidata na društvenim mrežama

  • 3.maj

Komisija objavljuje (maksimalno 5) Nominovanih po kategoriji.

  • 9-16.maj

Glasanje individualnih i institucionalnih članova

  • 18.maj

Svečana ceremonija dodele Nagrade i Zahvalnica NK ICOM Srbija na Međunarodni dan muzeja u Muzeju nauke i tehnike, zvaničnom laureatu u kategoriji Muzej godine.

 

Srećno svima!

Čestitke svim koleginicama i kolegama koji su se prijavili na vrednom radu i zalaganju. Čestitke i zahvalnost i svima onima koji su posredno uticali na kvalitet rada kandidata: recenzentima, saradnicima, onima koji su pisali preporuke, i svima onima koji su doprineli da rezultati rada budu na zavidnom nivou. Čestitamo i onim kolegama koji nisu prijavili svoje aktivnosti za Nagradu. Sigurno su svojim angažmanom tokom 2022.godine inspirisali mnoge od kandidata. Težimo ka potpuno inkluzivnom procesu dodele Nagrade – procesu u kojem ima mesta za sve one koji se bave nasleđem. Još jednom, podsetimo se da je ovo proces u kojem je najvažnije da podržimo jedni druge, da se upoznamo sa radom naših kolega i njihovim rezultatima.

Spisak kandidata po kategorijama je u prilogu.

[instagram-feed]