Join ICOM

Serbia

Serbia

ICOM National Committee Serbia

All news

February 25, 2022

Otvoren poziv za apsktrakte radova ICOM Prag 2022

Poštovane koleginice i kolege, ICOM je na svojoj zvaničnoj stranici objavio poziv slanje apstrakta članova u okviru Međunarodnih komiteta.

Rok za slanje apstrakta je 31.mart, dok će obaveštenje o prihvatanju predloga rada biti objavljeno do 30.aprila.

Rok za ranuregistraciju je 1.maj, a iznos je 250 EUR.

Formular za slanje apstrakta se popunjava isključivo online na linku: https://guarant.eu/icom2022/committee-meetings/index.php?coo=1&fbclid=IwAR3NKOzYCwed2IQO0QL2q9P-rhMsWrq3s6D8WWHr1GHOKPNZ1I2cPukCxjoNakon

Kada izaberete Međunarodni komitet i kliknete continue, otvoriće vam se formular u kojem popunjavate:

 • naslov apstrakta
 • apstrakt
  • 500 reči na engleskom jeziku,
  • 3-8 ključnih reči
  • podatke o autoru (i koautorima)
  • biografiju
  • fotografiju
  • saglasnost za objavu rada

Način popunjavanja isti je za sve Međunarodne komitete. NK ICOM Srbija podseća na raniji dopis (mail od 25.januara 2022.godine) sa molbom svim potencijalnim učesnicima 26. Generalne konferencije ICOM u Pragu da popune formular na nacionalnom nivou.

Zahvaljujemo se kolegama koje su do sada popunile i poslale formular na mail adresu icom.serbia@gmail.com i molimo one koji se budu prijavljivali ubuduće da popune i ovaj nacionalni formular.

Podsećamo i da će NK ICOM Srbija nakon prolećne Skupštine Nacionalnog komiteta, a pre 26. Generalne konferencije imati objedinjeni sastanak sa svim kandidatima koji su aplicirali, a mesec dana pre Konferencije u Pragu i sa svim predstavnicima koji budu učesnici 26. Generalne konferencije ispred NK ICOM Srbija kako bi se detaljnije razvila zajednička strategija predstavljanja i učešća na Trijenalu.

Ovaj poziv ne isključuje mogućnost samostalne prijave (uplate kotizacije) za 26. Generalnu konferenciju ili na osnovu granta koji ne podrazumeva preporuku Nacionalnog komiteta. No, i u tom slučaju članovi NK ICOM Srbije su u obavezi da prisustvuju sastanku za planiranje i razvoj strategije učešća NK ICOM Srbija na Generalnoj konferenciji. Konačno, ideja je da se nakon održavanja 26.Generalne konferencije u Pragu organizuje i konferencija u nekom od muzeja u Srbiji na kojoj bi se predstavili svi rezultati rada i sve prezentacije učesnika iz Srbije.

[instagram-feed]