Join ICOM

Serbia

Serbia

ICOM National Committee Serbia

All news

February 2, 2023

Poziv za kandidaturu za Nagradu 2023

Poštovane i uvažene koleginice i kolege,

NK ICOM Srbija će i ove godine dati svoj maksimum da prepozna zalaganja, rad,
profesionalnost, inovativnost i posvećenost koleginica i kolega u muzejskoj delatnosti Srbije u
četiri tradicionalne kategorije:

  • Muzej godine
  • Stručnjak godine
  • Projekat godine
  • Publikacija godine.

Možete se kandidovati (ili vas mogu kandidovati) isključivo putem online formulara. Formular
za ovogodišnju prijavu je unapređen dodatnim objašnjenjima i opcijama u skladu sa sugestijama
članstva.
Konkurs za prijavu otvara se 3. februara 2023. godine.
Konkurs je otvoren do 27. marta 2023. godine.

Nagrada Nacionalnog komiteta ICOM Srbija dodeljuje se 18.maja na Međunarodni dan muzeja,
a svečanost dodele će biti održana u Muzeju nauke i tehnike u Beogradu, prošlogodišnjem
dobitniku Nagrade u kategoriji Muzej godine.

Kratko uputstvo za veoma laku Registraciju i Prijavu možete pronaći na ICOM Srbija portalu:
ICOM Srbija: https://icom-serbia.mini.icom.museum/pocinju-prijave-za-nk-icom-srbija-nagrade-u-cetiri-kategorije-muzej-muzejski-strucnjak-projekat-i-publikacija-godine/

Pregled kandidatura, nominovanih i dobitnika Nagrade za 2021 i 2022. godinu možete pronaći na
zvaničnom sajtu Nagrade NK ICOM Srbija: https://www.icomnagrada.com/ , kao i Istorijat
Nagrade od 2004. godine i pregled dobitnika po godinama ili kategorijama.

Zahvaljujemo se Luki Matijeviću, istraživaču saradniku Matematičkog instituta SANU na izradi
i unapređenju digitalne verzije prijave. Od ove godine će sve aplikacije svih kandidata ostati u
trajnoj digitalnoj dokumentaciji NK ICOM Srbija.

Predlog za dodelu Zahvalnice pojedincima ili predstavnicima medija, agencijama i
organizacijama koji su svojim praćenjem, izveštavanjem, prikazivanjem i oglašavanjem
doprineli informisanju javnosti i medijskoj popularizaciji aktivnosti u okviru muzejske
delatnosti, kao i razvijanju svesti o značaju kulturnog nasleđa tokom 2022.godine, treba da
sadrži:

  • Ime i prezime (zvanje, radon mesto I afilijaciju) kandidata ili naziv organizacije /
    ustanove
  •  Fotografiju kandidata ili logo organizacije / ustanove
  • Kratku ocenu značaja doprinosa (maksimalno 200 reči)
  • Spisak priloga

Predlozi se kao Word document sa JPG prilozima dostavljaju do 27. marta na mail adresu NK
ICOM Srbija: icom.serbia@gmail.com. Molimo da JPG priloge imenujete što preciznije.

Važno je da budemo vidljivi i da čujemo jedni za druge. Važno je da znamo kako je i koliko
svako od nas radio tokom prethodne godine. Učinimo solidarnošću i međusobnom podrškom
proces ovogodišnjeg izbora najboljih uspešnim kao i do sada.
Tim iz Odbora za komunikacije promovisaće sve kandidate i nominovane sve do samog
proglašenja najboljih 18.maja na ICOM društvenim mrežama.

SREĆNO!

Nikola Krstović
Predsednik NK ICOM Srbija
i
Bojana SUBAŠIĆ
Sekretar Nacionalnog komiteta

[instagram-feed]