Join ICOM

Serbia

Serbia

ICOM National Committee Serbia

All news

October 22, 2021

Vanredna oktobarska Skupština NK ICOM Srbija

Poštovane koleginice i kolege,

Nakon usvajanja novog Pravilnika za dodelu godišnje Nagrade NK ICOM Srbija i uspešne realizacije procesa i dodele Nagrade 2021.godine u MSU Beograd, Komisija je dala predloge za izmene i dopune Pravilnika koje bi važile od 2022.godine. Cilj je dalje unapređenje procesa a ključne izmene odnose se na: 

1. Broj članova komisije  – povećanje sa 3 na 5

2. Način bodovanja pristiglih kandidatura

3. Ograničenje mogućnosti kandidovanja publikacije koja je već sastavni deo kandidature za projekat.

4. Uvođenje predefinisane online aplikacije za kandidaturu

5. Preciziranje promocije kandidata putem sajta NK ICOM Srbija, sajta Nagrada i društvenih mreža.

Izmene i dopune Pravilnika verifikovao je Izvršni odbor. U prilogu se nalaze dva dokumenta: Izmene i dopune Pravilnika i Pravilnik sa unetim izmenama i dopunama kako biste lakše sagledali izmene.

Kako bismo omogućili izbor nove Komisije ili proširenje postojeće u decembru tekuće godine (sadašnjoj Komisiji u decembru 2021. godine ističe prvi mandat), sazivamo vanredno zasedanje Skupštine NK ICOM Srbije sa samo jednom tačkom dnevnog reda:

  • usvajanje novog Pravilnika za dodeljivanje Godišnje nagrade NK ICOM Srbija

Glasove ćemo, s obzirom na još uvek aktuelne pandemijske okolnosti i na samo jednu tačku Dnevnog reda, prikupljati elektronski. Skupštinu otvaramo slanjem ovog mejla, a sve kolege, aktivne individualne i institucionalne članove NK ICOM Srbija, koji su izmirili članarinu za ovu godinu, pozivamo da na zvaničnu mejl adresu udruženja, icom.serbia@gmail.com, pošalju svoje glasove do 1. novembra 2021. godine u 16 časova i tako omoguće unapređenje Pravilnika za dodeljivanje Godišnje nagrade NK ICOM Srbija. Instrukcije za glasanje su u prilogu.

Instrukcije za glasanje – individualni članovi

Instrukcije za glasanje – institucionalni članovi

 

Puno vas pozdravljamo, 

Nikola KRSTOVIĆ

predsednik

Bojana SUBAŠIĆ

sekretar Nacionalnog komiteta / National Committee secretary

[instagram-feed]