Join ICOM

Serbia

Serbia

ICOM National Committee Serbia

All news

October 19, 2022

Vanredna oktobarska Skupština NK ICOM Srbija

Poštovane koleginice i kolege,

Vanredna Skupština NK ICOM Srbija održana je 17.oktobra 2022.godine u Narodnom muzeju Srbije.

Na Dnevnom redu su bile dve tačke oko kojih se članstvo Komiteta izjašnjavalo.

Prva tačka bila je usvajanje zvaničnog prevoda definicije muzeja usvojene u Pragu na ICOM Generalnoj konferenciji krajem avgusta 2022.godine. Posle kratke debate na samoj Skupštini usvojeno je par jezičkih promena koje ne menjaju samu suštinu prevoda definicije, tako da je zvaničan predlog prevoda usvojen sa:

144 glasa ZA, 0 UZDRŽANIH, 2 PROTIV.

Prevod definicije muzeja:

Muzej je neprofitna, trajna institucija u službi društva koja se bavi istraživanjem, prikupljanjem, zaštitom, tumačenjem i izlaganjem materijalnog i nematerijalnog nasleđa. Otvoreni za javnost, pristupačni i inkluzivni muzeji neguju različitost i održivost. Muzeji rade i komuniciraju etički, profesionalno i uz učešće zajednica nudeći raznovrsne prilike za obrazovanje, uživanje, promišljanje i razmenu znanja.

Druga tačka dnevnog reda bila je izbor predsednika Nacionalnog komiteta za period oktobar 2022-oktobar 2025. Jedini kandidat bio je doc. dr Nikola Krstović, muzejski savetnik.

Elektrosnkim glasanjem i glasanjem na Skupštini kandidat za predsednika izglasan je sa:

139 glasova ZA, 4 UZDRŽANIH, 4 PROTIV.

Istovremeno Izvršni odbor NK ICOM Srbije izglasao je dve kandidatkinje – Milenu Milošević Micić i Lidiju Milašinović, istovetnim rasporedom glasova (4 ZA, 1 UZDRŽAN, 1 PROTIV) za delegatkinje u Regionalnoj alijansi ICOM SEE na mesta dosadašnjih predstavnika Slavka Spasića i Milice Cicmil.

Vidimo se na decembarskoj Skupštini.

 

 

 

[instagram-feed]